Un seminar de informare în afaceri, a fost desfășurat în Tochile Răducani, de către consultanții Incubatorului de Afaceri Leova

La data de 26 mai a anului 2016, torentul evenimentelor desfășurate în cadrul primăriei

satului Tochile – Răducani a inclus în agenda primarului localității d-l Ciobanu Marin ca

măsură planificată și vizita de studiu a consultanților Incubatorului de Afaceri Leova

Andrew Warner și Ion Para , în scopul implementării proiectului ,, Impulsionarea

dezvoltării antreprenoriatului în localitățile rurale din raionul Leova ,, .

Vizavi de intervalul de timp preconizat pentru desfășurarea ședinței Consiliului local și al

momentelor organizatorice al activității echipei de muncitori , care munceau cu ardoare la

lucrările de reconstrucție al sediului primăriei , transformat recent într-un șantier , d-l

primar a mobilizat efectiv un grup de tineri dornici de a se informa de perspectivele inițierii

unor afaceri și documentare a lor.

Remarcant a mai fost și faptul că existența unor genuri de afaceri în teritoriul menționat , a

permis consultanților să testeze în mod practic unele noțiuni specifice domeniului

antreprenoriatului.

Colaboratorii IAL le aduc multumiri tutror participanților la acest seminar informativ , le

doresc succese în promovarea intereselor și-i așteaptă în vizită la sediul instituției

nominalizate , cu scop de colaborare continuă , conform intențiilor anunțate.

 

Ion Para, consultant IAL

Write a comment

Comments: 0