(VIDEO & FOTO) Şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Leova

În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.08.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2016, conform dispoziției președintelui raionului Leova nr. 122 din 29.07.2016, la data de 04.08.2016, orele 10:00,  a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului  Raional Leova.

Şedinţa s-a desfășurat în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Leova str. Independenței 5. La ședință au participat șefii direcțiilor din subordinea Consiliului Raional Leova, serviciilor desconcentrate, primarii localităților și agenții economici din raion.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 17 chestiuni, dintre care cele mai importante: 

-         Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016.

-      Cu privire la participarea în cadrul proiectului ” Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova”

-         Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Sărata Răzeși.

-         Сu privire la casarea plantaţiilor perene.

-         Cu privire la încorporarea în rîndurile Forţelor Armate a Republicii Moldova în perioada octombrie 2016 - ianuarie 2017.

-         Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2016.

În cadrul şedinţei au fost propuse suplimentar trei chestiuni şi anume:

-         Cu privire la unele  modificări în componenţa  comisiilor consultative de specialitate.

-         Cu privire la acordarea ajutorului material.

-      Cu privire la  comercializarea  activelor neutilizate a taberei  de odihnă si întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din s. Sarata Nouă

Tastați aici pentru vizualizarea deciziilor Consiliului Raional Leova, aprobate în cadrul ședinței din 04.08.2016.

sursa: leova.md
Write a comment

Comments: 0