De cît timp Primăria orașului Leova nu raportează alegătorilor rezultatele activității sale?


Mai mulți cititori ai portalului de știri www.leova.info, au întrebat, în repetate rînduri, dacă nu se va desfășura, în timpul apropiat, adunarea generală a orașului Leova, în contextul finalizării unui an de mandat al noului primar și consiliu local.

Motivul ar fi lipsa de informație cu privire la activitatea executivului local.

Ultimul cititor a anexat la mesajul său și o poză, pe care a intitulat-o Pădurea din mijlocul orașului, care prezintă un sector din centrul orașului, invadat de iarbă cu înălțimea ce depășește un metru, făcînd, cel mai probabil aluzie la activitatea Întreprinderii Muncipale ,,Salubr-Leova''. 

"Pădurea" din mijlocul orașului Leova (poză cititor) 

O altă nemulțumire ar consta în faptul că site-ul primăriei Leova, nu a fost actualizat de aproximativ jumătate de an, ceea ce ar face activitatea Primăriei încă mai puțin transparentă.

În acest sens, am accesat pagina electronică a primăriei și anume secțiunea RAPOARTELE PRIMARULUI, însă în această secțiune am putut găsi doar textul unei informații despre activitatea Primăriei pentru anul 2013, perioadă în care primar al urbei a fost Eugen Buraga.Potrivit Legii privind administrația publică locală din din  28.12.2006, ar.29, pct.1, litera (o) primarul

,,prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului)". Ceea ce înseamnă că nu există, din punct de vedere juridic, obligativitatea organizării unei adunări generale pentru prezentarea rezultatelor activității, o dată ce acestea au fost raportate consiliului local.

În același timp, același act normativ, la art.32, pct.(11), prevede ,,Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz''.Write a comment

Comments: 0