/ANUNȚ/ Oficiul Cadastral Teritorial Leova angajează registrator

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Întreprinderea Specializată în “ Cadastru” anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator în oficiul cadastral teritorial Leova,  în termen pînă la 27.09.2016.

 

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 

a) cetăţenia Republicii Moldova;

b) este licenţiat în drept, sau - are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani în cadrul oficiului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;

c) nu are antecedente penale nestinse;

d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.

 

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Lista actelor ce urmează a fi prezentate şi lista cu temele pentru proba scrisă şi interviu pot fi găsite pe pagina web: www.cadastre.md sau obţinute pe adresa: Î.S.“Cadastru” MD-2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 47, bir.510 Tel: 88-10-12Write a comment

Comments: 0