Echipa mobilă a Biroului Comun de Informații și Servicii a desfășurat o ședință de lucru în s.Hănăsenii Noi

   La data de 08 septembrie 2016 echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Leova, conform „Graficului de deplasare în teritoriu  pentru anul 2016” s-a deplasat în satul Hănăsenii-Noi.

   Preşedintele raionului Leova, Ion Gudumac şi vicepreşedintele raionului, Eujenii Buragă împreună cu specialiştii din cadrul serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raion, au prestat informaţii şi servicii cetăţenilor.

   Mai mulţi locuitori ai satului au solicitat informaţii şi ajutor la soluţionarea diferitor probleme din  domeniile: asistenţă socială şi protecţia familiei, medicină, asigurări sociale, cadastru şi relaţii funciare, agricultură, încadrarea în cîmpul muncii, economie, starea civilă ş.a.

     Pentru informarea elevilor din  gimnaziul  Hănăsenii-Noi din clasa a - IX-a, echipa mobilă a desfăşurat o activitate. Elevilor li s-a adus la cunoştinţă că în raion activează BCIS, unde ei se pot adresa oricînd pentru a fi susţinuţi în vederea pregătirii lor în calitate de cetăţeni cu drepturi depline a acestei ţări. 

 

sursa: leova.mdWrite a comment

Comments: 0