/FOTO/ Apicultorii din raion au trasat noi sarcini și obiective în cadrul unui seminar desfășurat la Incubatorul de Afaceri Leova

În conformitate cu avizul redat anterior de portalul informational  www.leova.info  , la data de 22.09.2016, ora 10.00 , în incinta Incubatorului de Afaceri Leova a  avut loc  seminarul  instructiv-informativ  organizat pentru  apicultorii din raion , cu participarea reprezentanților din mediul academic și cel antreprenorial.

Conform relatărilor enunțate de profesorii universitari d-ii Gordilă Victor și  Carpovici Gheorghe , încă nu s-au manifestat pînă în prezent niciodată  și nicăieri așa de clar  seriozitatea problemelor cu care se confruntă apicultorii din țară , cît și tendința insistentă de soluționare a lor.

Unitatea intereselor manifestate de către cei prezenți în sală a determinat o perspectivă continuă și   productivă de conlucrare , stabilind totodată următoarele priorități:

  1. Colaborarea reciproc avantajoasă dintre apicultorii raionului cu reprezentanții S.R.L. ,, Melifera Nord ,, și  S.R.L,, Regina Naturii ,,  în scopul procurării preparatelor medicamentoase certificate de la prima sursă de producere a lor și realizarea produselor melifere de calitate în bază contractuală , la un preț avantajos.
  2.  Organizarea cursurilor de pregatire a tinerilor specialiști în domeniul apiculturii , la nivel de Incubator de Afaceri și documentarea  acestora cu certificat confirmativ înregistrat la Ministerul Educației.
  3. Supravegherea continuă și  inspectarea periodică a stupinelor cu risc de îmbolnăvire sau degradare din cauza poluării mediului cu substanțele chimice nocive  uilizate în agricultura performantă.
  4. Interesul deosebit manifestat pentru echipamentul calitativ performant confecționat și prezentat de managerul S.R.L ,, MADNIN COM ,, d-l Valeriu Arnaut ,i-a mobilizat pe majoritatea apicultorilor  la stabilirea unor relații de colaborare reciproc avantajoase.

5         Modul de întreținere a familiilor de albini, comercializarea produselor apicole în baza cerințelor  sanitar – veterinare și a stipulărilor  legislative , enunțată în mod laconic și convingător de către d-ii  Fotescu Ștefan , Popa Nicolae și Rotari Ion –colaboratori ai direcției raionale Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer  , au gasit încuviințare și aprobare din partea majorității celor prezenți .

6        Dar cel mai impresionant moment a fost determinat de faptul că mostrele confecționate inițial din 

 

material plastic și poliuritan al stupinelor contemporane aduse din Franța de către d-l Ion Para - Președintele Asociației Apicultorilor din Raionul Leova , fiind executate ulterior din lemn în cadrul S.R.L MADNIN COM ,, - și-au gasit realizare în bază de comenzi din imboldul d-lui Victor Gordilă – Doctor habilitat în științe apicole .

 

Ion Para,

Președintele Asociației Apicultorilor din Raionul LeovaWrite a comment

Comments: 0