(VIDEO) Ședința Consiliului Raional Leova din 29.09.2016

 În conformitate cu prevederile pct.2;3 art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.5 din 13.08.2015 şi în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2016, conform dispoziției președintelui raionului Leova nr.140 din 19.09.2016, la data de 29.09.2016, orele 10:00,  a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului  Raional Leova.

   Şedinţa s-a desfășurat în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Leova str. Independenței 5. La ședință au participat șefii direcțiilor din subordinea Consiliului Raional Leova, serviciilor desconcentrate, primarii localităților și agenții economici din raion.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 18 chestiuni, dintre care cele mai importante: 

- Cu privire la nivelul pregătirii economiei şi instituţiilor sociale ale raionului către perioada de toamnă - iarnă 2016 – 2017.

- Cu privire la mersul implementării Strategiei de dezvoltare a culturii, culturii fizice şi sportului, domeniul tineret şi turism pentru anii 2016-2020”.

- Cu privire la acordarea scutirii de plata pentru studii la Şcoala de Arte „Petru şi Ion Teodorovici” pentru anul de studii 2016- 2017.

- Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua naţională a vinului și a lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”.

- Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2016.

- Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.26  din 19.05.2016 ”Cu privire la darea în locațiune a unei suprafețe din imobil”.

Pentru vizualizarea deciziilor Consiliului Raional Leova, aprobate în cadrul ședinței din 29.09.2016, accesați rubrica.

sursa: leova.md

Ședința Consiliului Raional Leova din 29.09.2016 (partea I)

Write a comment

Comments: 0