În 2017, primăriile din raionul Leova, vor primi bani pentru reparația și întreținerea drumurilor locale. CÎȚI BANI VOR REVENI FIECĂREI LOCALITĂȚI !

Vineri 23.12.2016 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în primă lectură, proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii fondului rutier și a Legii privind finanțele publice locale, transmite CURENTUL.

La momentul actual, deși competențele de întreținere a rețelei de drumuri comunale și străzi, aparțin APL I, acestea nu dispun de mijloace financiare care să sprijine competențele stabilite prin lege.În plus, planificarea, de la nivel central, a lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale de interes raional nu este eficientă.

Prin modificările operate la Lega Finanțelor Publice Locale, Guvernul propune un mecanism nou de eficientizare a reparației și întreținerii drumurilor publice locale prin repartizarea a 50% din volumul total colectat al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele în-matriculate în Republica Moldova către Autoritățile Publice Locale de nivelul I, în funcție de numărul de locuitori în unitățile teritorial-administrative respective, iar Autorităților Publice Locale de nivelul II – mijloace financiare din fondul rutier, pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale de interes raional, în funcție de lungimea acestora, exprimată în kilometri echivalenți.

Astfel, conform prognozei pentru anul 2017, APL I vor primi 385,9 milioane de lei repartizate după principiul numărului de locuitori în unitatea administrativ-teritorială, ceea ce ar însemna aproximativ 115 mii lei la mia de locuitori.

În același timp, prin aprobarea din data de 21 decembrie a HG cu privire la lista drumurilor, se face o claritate în ceea ce privește drumurile locale administrate de APL II, în conformitate cu care, pentru întreținerea unei infrastructuri de drumuri locale de 3112 km echivalenți (din totalul de 10721km ), consiliile raionale vor primi aproximativ 415 milioane lei.

 

sursa: curentul.md


Write a comment

Comments: 0