/PROMIȚĂTOR/ Noul primar al comunei Vetrișoaia din România își dorește reconstrucția podului Leova-Bumbăta. AFLĂ CE MĂSURI ÎNTREPRINDE!

Primele sase luni din mandatul noului primar de Vetrisoaia, Corneliu Stângã, au fost destul de aglomerate, cu proiecte de infrastructurã depuse spre finantare sau care urmeazã a fi depuse în prima parte a anului 2017.

Unul din acestea este proiectul de modernizare drumuri de interes local în comunã, în valoare de 1 milion de euro, proiect care se va depune la AFIR imediat ce se deschide sesiunea pe aceastã mãsurã. Corneliu Stângã a dorit ca acest proiect sã se finalizeze foarte repede, având în vedere cã localitatea Vetrisoaia este la granita româno-moldoveneascã, pe Prut.

“Suntem încrezãtori cã vom accesa acest proiect, prin care se vor asfalta 5,4 km de drumuri locale în comuna noastrã. Cel mai important este cã va fi asfaltat drumul comunal spre Bumbãta, din DN 24, pe o distantã de 2,8 km. De ce spun cã este foarte important? La începutul lunii decembrie, am avut la Bumbãta o întâlnire cu presedintele Consiliului Raional Leova, cu primarul acestui oras, privind constructia unui pod rutier între România si Republica Moldova, între cele douã localitãti de pe malul Prutului. Colegii nostri de la Leova spun cã vor asfalta si ei drumurile care duc spre vechiul pod de la Bumbãta, distrus în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, astfel cã tot ce ar rãmâne de fãcut ar fi ca autoritãtile din România si R. Moldova sã ajungã la un consens privind constructia acestui pod, din care au rãmas doar pilonii”, explicã primarul de Vetrișoaia.

 

De 12 ani se tot asteaptã rãspunsul autoritãtilor de la Chisinãu si Bucuresti

 

Unul dintre podurile distruse în 1944 este cel de la Leova – Bumbãta (comuna Vetrisoaia, judetul Vaslui). Dat fiind faptul cã orasul Leova este situat într-o zonã economic avantajoasã si prielnicã din punct de vedere socio-cultural, primãria si consiliul raional au lansat initiativa refacerii vechii treceri peste râul Prut între localitãtile Leova si Bumbãta. La 30 ianuarie 2004, guvernul Republicii Moldova a emis Dispozitia nr. 1311-76 privind necesitatea si oportunitatea restabilirii podului peste Prut în apropierea localitãtii Leova. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Departamentul de Grãniceri au eliberat avize pozitive în legãturã cu initiativa primãriei Leova. Peste aproximativ o lunã, pe 4 martie 2004, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotãrârea nr. 207 „Cu privire la situatia social-politicã a raionului Leova si activitatea autoritãtilor administratiei publice locale în vederea dezvoltãrii durabile a unitãtilor administrativ-teritoriale”. Punctul 12 al acestei Hotãrâri specificã: „Ministerul Afacerilor Externe, în comun cu Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor, Departamentul Vamal, Departamentul Trupelor de Grãniceni, autoritãtile administratiei publice locale si cu concursul Comisiei interguvernamentale mixte moldo-române de colaborare economicã, comercialã si tehnico-stiintificã, în termen de pânã la 1 mai 2004, va efectua un studiu de fezabilitate asupra modalitãtii consolidãrii mijloacelor financiare pentru proiectarea si constructia podului peste râul Prut (or. Leova, Republica Moldova – satul Bumbãta, România) si va prezenta Guvernului propunerile de rigoare”. Au trecut 12 ani si nici acum autoritãtile de pe cele douã maluri ale Prutului nu au fãcut pasi concreti pentru refacerea acestui pod. Interesant este cã, în argumentatia sa, primãria Leova arãta în 2004 cã peste 15% din populatia zonei frontaliere Leova-Vaslui se aflã în relatie de rudenie de gradul I si II.

 

sursa: vremeanoua.ro


Write a comment

Comments: 0