/DOC/ Primăria Leova cere suport în colectarea gunoiului?! VEZI CE SERVICII ESTE GATA SĂ PROCURE ÎN ANUL 2017 !

Pe site-ul primăriei orașului Leova a fost publicată o invitație la licitație publică, prin care, administrația orașului anunță concurs la prestarea anumitor servicii, anunţul de participare fiind publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr: 101 din 30.12.2016.

Potrivit documentului, primăria este gata să achiziționeze servicii de salubrizare (pe site fiind formulat ca "solubrizare" !!!), de la agenți economici cu experiență în domeniu.

Astfel, în lista serviciilor solicitate sunt incluse activtivăți de dezăpezire a orașului, întreținerea urnelor, colectarea deșeurilor, încărcarea deșeurilor de la măturat, întreținerea clumbelor și văruirea bordurelor, cosirea ierbii, curățarea tufarilor etc.

Menționăm că la moment, unele din aceste servicii, sunt prestate de Î.M. Salubr-Leova, care este deseori criticată de locuitorii orașului pentru prestarea necalitativă a serviciilor.

Alte servicii, solicitate de autoritatea locală, țin de sezonul rece a anului și anume curățirea manuală de gheață, transportarea și descărcarea materialului antiderapant, împodobirea și despodobirea bradului etc.

Prestatorii de servicii cointeresați, pot expedia dosarele pînă la data de 20.01.2017, ora 10:00

pe adresa: Primaria Leova or.Leova str.Unirii 22.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.


Write a comment

Comments: 0