Mai multe dosare pe rol. IATĂ CÎTE CAUZE A EXAMINAT JUDECĂTORIA LEOVA ÎN 2016!

Conform Planului de activitate pentru anul 2016 al Judecătoriei Leova a fost efectuată analiza activității privind rezultatele efectuării justiţiei pe cauzele penale, civile, comerciale, contencios administrative şi contravenţionale pe perioada 12 luni ale anului 2016.

Pe parcursul 12 luni ale anului 2016 la Judecătoria Leova au activat 4 judecători care au examinat:

Cauze penale

Numărul total de cauze aflate în procedură în perioada raportată

Examinate

Restanţa la 01.01.2017

În procedură mai mult de 3 luni

Cauze penale  (ind. 1)

178

130

48

10

Recunoaşterea hotărîrilor penale ale instanţelor străine (ind. 8)

2

2

-

-

Plîngerile împotriva acţiunilor organelor de urmărire penală (ind.10)

18

14

4

-

Demersuri privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală  (ind. 11,12,13)

150

150

-

-

Eliberarea mandatului de arrest (ind. 14)

11

11

-

-

Refuzul eliberării mandatului de arest

-

-

-

-

Prelungirea termenului arestului preventive (ind.16)

9

9

-

-

Liberarea provizorie sub control judiciar (ind.17)

1

1

-

-

Punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti art. 469, 471 CPP (ind.21)

467

274

193

-

Audierea victimei minore  (ind.28)

7

7

-

-

TOTAL CAUZE PENALE:

843

598

245

10

 

 

 

 

Cauze civile

Numărul total de cauze aflate în procedură în perioada raportată

Examinate

Restanţa la 01.01.2017

În procedură mai mult de 3 luni

Cauze civile  (ind. 2)

720

512

208

69

Cauze comerciale (ind. 2c)

75

50

25

9

Procedure în ordonanţă (ind. 2po)

113

113

-

-

Cauze în revizuire  (ind. 2rh)

6

5

1

1

Cauze de contencios administrativ (ind. 3CA)

29

16

13

13

Recunoaşterea hotărîrilor civile ale instanţelor străine (ind. 9)

1

-

1

1

Demersurile executorului judecătoresc privind asigurarea executării hotărîrilor şi contestaţiile împotriva acţiunilor executorului judecătoresc (ind.25)

132

113

19

4

Înmînarea actelor judiciare(indicele 27)

12

10

2

-

TOTAL CAUZE CIVILE:

1088

819

269

97

 

 

 

 

Cauze contravenţionale

Numărul total de cauze aflate în procedură în perioada raportată

Examinate

Restanţa la 01.07.2016

În procedură mai mult de 3 luni

Cauze contravenţionale  (ind. 4)

165

121

44

-

Demersuri privind schimbarea sancţiunii (ind. 4d)

36

29

7

-

Plîngeri contravenţionale (ind. 5r)

70

48

22

-

TOTAL CAUZE CONTRAVENŢIONALE:

271

198

73

-

 

 

 

 

Pe parcursul perioadei 12 luni ale anului 2016 la Judecătoria Leova spre examinare au parvenit 1933 cauze penale, civile și contravenţionale, cu 276 cauze mai multe ca în aceeaşi perioadă a anului 2015.

În perioada raportată au fost  examinate 1615 cauze, cu 220 cauze mai puţine ca în aceeaşi perioadă a anului 2015.

Restanţa constituie 587 cauze, cu 318 cauze mai multe ca în aceeaşi perioadă a anului 2015.

Toate cauzele examinate de către judecătorii Judecătoriei Leova  au fost examinate în limba de stat.

 

sursa: Judecătoria Cimișlia, Sediul LeovaWrite a comment

Comments: 0