/FOTO/ Un județ din România, a purtat în trecut numele unui sat din raionul Leova. IATĂ DESPRE CE LOCALITATE ESTE VORBA!

În perioada interbelică, un județ din România, purta numele unei actuale localități din raionul Leova.

Județul Covurlui a fost o unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României, aflată în regiunea istorică Moldova. Reședința județului era municipiul Galați.

Județul se afla în partea central-estică a României Mari, în sud-estul regiunii Moldova. Județul cuprindea partea de est a actualului județ Galați. Se învecina la est cu județele Cahul și Ismail, la nord cu județul Tutova, la vest cu județele Tecuci și Râmnicu Sărat, iar la sud cu județele Brăila și Tulcea.


Conform datelor recensământului din 1930 populația județului era de 210.006 locuitori, dintre care 83,7% români, 9,5% evrei, 1,5% ruși, 1,4% greci, 1,1% maghiari, ș.a.[2] Din punct de vedere confesional a fost înregistrată următoarea alcătuire: 87,0% ortodocși, 9,8% mozaici, 1,9% romano-catolici, 0,3% luterani, 0,2% reformați, 0,2% greco-catolici ș.a.

Populația urbană a județului era de 101.611 locuitori, dintre care 68,2% români, 19,1% evrei, 2,9% ruși, 2,9% greci, 2,1% maghiari, 1,2% germani, 0,5% armeni ș.a.[2] Sub aspect confesional orășenimea era alcătuită din 73,9% ortodocși, 19,8% mozaici, 3,9% romano-catolici, 0,7% luterani, 0,5% reformați, 0,3% greco-catolici ș.a.Write a comment

Comments: 0