Din acest an, în școlile din raionul Leova, ar putea fi predat un obiect de studiu nou. IATĂ CUM SE VA NUMI!

În baza Memorandului încheiat la 18 noiembrie 2016, între Corpul Păcii S.U.A. în Republica Moldova și Ministerul Educației, în școlile din țară, ar putea apărea un nou obiect de studiu opțional.

Este vorba despre despre instituțiile școlare unde se predă sau se dorește a fi predată disciplina opțională EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE.

În acest sens, Direcția Învățămînt Leova, a primit un demers din partea Corpului Păcii S.U.A. în Republica Moldova, prin care se solicită lista instituțiilor care ar dori să fie asistate în acest proces, de voluntari ai Corpului, în perioada anilor de studiu 2017-2019.

Pentru aceasta este nevoie de identificarea unei gazde pentru voluntarul american, dar și a două cadre didactice, care îi vor acorda suport în procesul predării.

Voluntarii urmează să își înceapă activitatea în instituțiile de învățămînt, începînd cu luna august 2017.

Potrivit curriculum-ului elaborat de Ministerul Educației "Educaţie pentru sănătate este ştiinţa care ne oferă cunoştinţe despre corpul omenesc, despre necesitatea păstrării lui în bună stare de funcţionare. Cursul de Educaţie pentru sănătate are menirea să ofere suport în cunoaşterea profundă a metodelor de protecţie împotriva factorilor cu efect negativ pentru sănătate şi elaborarea acţiunilor concrete în cazul diferitor afecţiuni."


Write a comment

Comments: 0