Vicepreședintele raionului, Ion Plămădeală, împreună cu reprezentanții serviciilor publice, a întreprins o vizită de lucru în s.Hănăsenii Noi

La data de 2 februarie 2017,  echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii s-a deplasat în s. Hănăsenii Noi.

Ion Plămădeală, vicepreşedintele raionului Leova împreună cu serviciile din raion şi serviciile din APL de nivelul I au evoluat şi determinat care sunt doleanţele şi problemele cetăţenilor din s. Hănăsenii Noi, acordîndu-le informaţiile necesare.

Majoritatea problemelor au fost din domeniul asistenţă socială şi protecţia familiei şi anume solicitarea ajutorului social  pentru perioada rece a anului, ajutorul material pentru procurarea medicamentelor ş.a. O problemă importantă a localităţii  este lipsa medicului de familie şi a asistentului medical, care în momentul apropiat v-a fi soluţionată din informaţia oferită de administraţia CMF Leova.

În cadrul întrunirii primarul s. Hănăsenii Noi, Nicolae Popa a prezentat o informaţie despre activitatea instituţiei pentru perioada anului 2016. Pe parcursul activităţii dl primar a dat dovadă de responsabilitate, receptivitate şi simţ gospodăresc realizînd astfel diverse performanţe în localitate.

 

sursa: leova.mdWrite a comment

Comments: 0