Aveți cetățenie dublă? IATĂ CE VA TREBUI SĂ FACEȚI LA PERFECTAREA BULETINULUI MOLDOVENESC !

Moldovenii, care dețin dublă cetățenie, vor trebui să prezinte și datele din pașaportul celuilalt stat, atunci când vor dori să-și perfecteze buletinul de identitate. La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului, solicitantul va prezenta și „paşaportul cetăţeanului străin” – în cazul în care va declara deţinerea cetăţeniei și a altui stat. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova. Documentul a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

 

În document se menționează că se atestă multiple cazuri de atribuire repetată a numărului de identificare de stat al persoanei fizice (la traversarea frontierei de stat în baza pașaportului cetățeanului străin, la transcrierea actelor de stare civilă, etc.). Astfel, pentru evitarea sau, după caz, soluționarea acestor situații, se propune completarea listei documentelor necesare pentru eliberarea actelor de identitate, cu pașaportul cetățeanului străin, care se va cere în cazul în care solicitantul va declara că deține și cetățenia statului respectiv. Prezentarea acestui document va asigura posibilitatea identificării corecte a persoanelor cărora li s-au atribuit IDNP-uri multiple și actualizarea informației respective în Registrul de Stat al Populației.

 

sursa: bizlaw.md


Write a comment

Comments: 0