Întreprinderea Silvică Iargara ar putea să DISPARĂ ?! Ministerul Mediului propune fuziunea a 20 de întreprinderi silvice în una singură

Ministerul Mediului speră să soluționeze o serie de probleme, cu care se confruntă agenția de stat Moldsilva, prin fuziunea a 20 de întreprinderi din subordine în una singură.

Sînt vizate practic toate întreprinderile silvice, cu excepția a patru rezervații naturale. Astfel, un proiect de hotărîre de Guvern prevede reorganizarea Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, prin absorbția altor 19 întreprinderi din același domeniu, toate fiind în prezent în subordinea Agenției Moldsilva.

Dacă proiectul va fi aprobat, fondul public silvicol în Republica Moldova va fi gestionat de o mega­corporație de stat cu denumirea ”Întreprinderea de Stat Pădurile Moldovei”, al cărei fondator și autoritate de supraveghere va rămîne Agenția Moldsilva.

Drept argument în favoarea fuziunii sînt aduse și constatările Curții de Conturi, care a semnalat faptul că, în anul 2014, Republica Moldova a pierdut, în medie, 3,4 milioane lei din cauza tăierii ilicite a pădurilor (peste 4.500 metri cubi) doar într­o singură întreprindere silvicolă. Pierderile de la toate întreprinderile ar însuma astfel 68 milioane de lei.

O altă problemă majoră care împiedică dezvoltarea sectorului forestier ține de organizarea și funcționarea întreprinderilor silvice, care de cele mai dese ori sînt preocupate de activități economice și neglijează sarcinile legate de protecția mediului.

Deficitul anual al bugetului silvic variază între 15% și 40%, fapt ce nu permite efectuarea lucrărilor de protecție forestieră și reconstrucție ecologică. Potrivit autorităților, în mare parte acest deficit se datorează economiei tenebre – tăierea neautorizată a copacilor și comercializarea necontabilizată a masei lemnoase. Prejudiciile din activitățile ”la negru” constituie între 30% pînă la 65% din veniturile Agenției Moldsilva și nu permit modernizarea întreprinderilor din subordine și remunerarea adecvată a angajaților.

Ministerul Mediului speră că fuzionarea întreprinderilor silvice teritoriale într­o singură întreprindere de stat la nivel național va avea un impact economic pozitiv, în special datorită faptului că va avea un management comun, consolidat, și va beneficia de un control mai eficient.

Cît privește rezervațiile științifice (Codrii, Pădurea Domnească, Plaiul Fagului și Prutul de Jos), acestea vor rămîne în continuare entități autonome sub monitorizarea Agenției Moldsilva iar statutul lor nu va suferi schimbări.

În prezent suprafața totală a fondului forestier din proprietatea publică a statului și a unităților teritorial­administrative constituie circa 516.000 hectare, dintre care pădurile reprezintă 370.000 de hectare. Pădurile ocupă 12.7% din tot teritoriul Republicii Moldova.


Write a comment

Comments: 0