/FOTO/ Inspectoratul de Poliție a lansat proiectul "Supraveghere de vecinătate" încă în 4 localități din raionul Leova

Vineri, 17 februarie 2017, a avut loc lansarea proiectului „Supraveghere de Vecinătate” în orașul Leova. În acest context, șeful Secției Investigații Infracțiuni, Iurie Barbarov, șeful-adjunct al SII, Iurie Stanciu în comun cu societatea civilă au implimentat 7 sectoare de ”Supraveghere de vecinătate.

Evenimentul a avut loc în incinta Consiliului raional Leova, unde au participat șeful Inspectoratului de poliție Leova, locotenent-colonel de poliție Andrei Sîrbu, reprezentantul Guvernului, Prițcan Gherasim, președintele raionului, Ion Gudumac, primarul orașului, Vitalie Gărgăun, reprezentanți ai Administrației Publice Locale, șefii și angajații serviciilor desconcentrate, angajați ai IP Leova și alți membri ai proiectului cât și societatea civilă.

Cetățenii prezenți la eveniment au fost familiarizați cu beneficiile, obiectivele și modul de funcționare a proiectului lansat. Au fost repartizate pliante informative ce urmează a fi prezentate și persoanelor care nu au fost prezente în sală.

La finele măsurii, în comun acord, în cele 7 sectoare identificate au fost amplasate panouri informative cu genericul "ATENTIE SECTOR SUPRAVEGHEAT DE VECINI".

La 10 februarie 2017, Șeful Secției Urmărire Penală a Inspectoratului de poliţie Leova, căpitan de poliție Iuzu Mihail în s.Ceadîr r-nul Leova, a lansat proiectul “Supraveghere de Vecinătate”. Tot în acest context, la data de 15 februarie 2017, proiectul dat a fost implimentat și de către Șeful Secției Management Operațional, căpitan de poliție Mihai Gherman în s. Sărățica-Nouă.

Întrunirile au avut loc în incinta primăriei din localitatea dată, unde au participat șefii de post, șeful adjunct al SSP, angajați din cadrul Administraţiei Publice Locale, alţi membri ai proiectului şi socitatea civilă.

Obiectivul primordial al proiectului “Supraveghere de Vecinătate” îl constituie consolidarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu societatea civilă, care au drept scop obţinerea sprijinului acestora în efortul comun de asigurare a climatului de securitate publică şi prevenire a fenomenului infracţional şi contravenţional.

Persoanele prezente în cadrul evenimentului au fost familiarizate cu beneficiile, obiectivele și modul de funcționare a proiectului sus menționat.

La finele măsurii, toți participanții au fost determinați de a implimenta proiectul ”Supraveghere de vecinătate” în localitatea dată și împreună, de comun acord în sectorul ales a fost amplasat panoul informativ.

La data de 17 februarie anul curent, șeful-adjunct al Inspectoratului Național de Patrulare, Mihail Ciubaciuc a participat la lansarea proiectului „Supraveghere de Vecinătate” în raionul Leova, localitatea Tomai. La eveniment au participat Șeful IP Leova, locotenent-colonel de poliție Andrei Sîrbu, reprezentantul Guvernului, Prițcan Gherasim, președintele raionului, Ion Gudumac, primarul localității, Valeriu Boeșteanu, reprezentanți ai Administrației Publice Locale, angajați ai IP Leova și alți membri ai proiectului.
„Supravegherea de vecinătate” este un parteneriat între poliție și cetățeni, iar prioritatea poliției este să ofere servicii calitative, în scopul restabilirii relațiilor de încredere și respect între comunitate și poliție, astfel transformând polițistul în „prietenul cetățeanului”.
Membrii societății civile au încurajat proiectul dat, optînd pentru realizarea calitativă a acestuia în localitatea lor.

 

sursa: facebook.com / IP Leova


Write a comment

Comments: 0