Copii rămași temporar fără ocrotire părintească și care se află sub tutelă vor beneficia de indemnizații lunare

Copii rămași temporar fără ocrotire părintească și care se află sub tutelă/curatelă vor beneficia de indemnizații lunare.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017, de indemnizație lunară pentru întreținerea copiilor aflați sub tutelă/curatelă vor beneficia și copii rămași temporar fără ocrotire părintească.

Modificările au fost aprobate în cadrul ședinței de Guvern. 

Conform prevederilor, indemnizația vizată se achită până copilul împlinește vârsta de 18 ani, iar în cazul continuării studiilor în liceu, pînă la finisarea studiilor liceale.

Pentru achitarea indemnizației lunare pentru întreținerea copilului aflat sub tutelă/curatelă în cazul copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească vor fi necesare suplimentar 6.240.000 lei anual. La moment,  în evidență se află 650 copii rămași temporar fără ocrotire părintească.

Conform datelor Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei, în anul 2015 au beneficiat de indemnizația lunară pentru întreținerea copilului aflat sub tutelă/curatelă 2842 copii rămași fără ocrotire părintească.

Statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească se atribuie copiilor ai căror părinți:

  a) sînt decedaţi, fapt confirmat printr-un certificat de deces;

  b) au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;

  c) au fost declaraţi ca fiind incapabili, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;

  d) au fost declaraţi dispăruţi fără urmă, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;

  e) au fost declaraţi decedaţi, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;

  f) i-au abandonat, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată.

 

sursa: unimedia.md


Write a comment

Comments: 0