/FOTO/ Servicii moderne de alimentare cu apă pentru localitățile raionului Leova

În data de 23 mai 2017, în incinta Primăriei oraşului Iargara, Andrei Tocaru, consultantul regional Sud al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a desfășurat o şedinţă de lucru cu reprezentanții APL privind procedurile de implementare a proiectelor cu finanţare din partea Uniunii Europene în raionul Leova, informează ADR Sud.

La şedinţă au fost prezenţi primarii localităţilor Iargara, Filipeni, Cupcui şi Romanovca, unde urmează a fi implementat proiectul de îmbunătăţire a serviciilor de alimentare cu apă.

Ședința a avut loc ca rezultat al întrunirii din16 mai, din oraşul Cimişlia, organizată cu scopul informării beneficiarilor şi partenerilor privind modul de implementare a proiectelor din sursele de finanţare ale Uniunii Europene, în sectoarele Aprovizionare cu Apă și Canalizare şi Eficiență Energetică.

În cadrul şedinţei de la Iargara s-a discutat despre desemnarea de către beneficiari a managerului local de proiect şi organizarea şedinţelor în teritoriu privind elaborarea următoarelor documente: memorandumul de înţelegere, matricea cadrului logic, planul de implementare a proiectului, matricea riscurilor etc.

Etapele și modalitățile de implementare a proiectelor din surse de finanțare ale UE presupun prezentarea pachetului de documente prin Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)/ MSPL, care include: Memorandumul de înțelegere, matricea cadrului logic şi matricea de riscuri.

Proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă a localităţilor Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui” are drept obiectiv extinderea aprovizionării cu apă potabilă a localităţilor raionului Leova şi construcţia rețelelor  de apeduct în interiorul localităţilor respective.

Printre benefiacirii de proiect se numără primăriile Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui, Consiliul Raional Leova, 7174 locuitori, 42-agenţi economici, 2170- gospodării ţărăneşti şi 30 de instituţii de menire socială.

În cadrul şedinţei s-a discutat şi despre aşteptările sau rezultatele proiectului, cum ar fi: asigurarea cu apă potabilă a localităţilor-ţintă, dezvoltarea calităţii serviciului de apă şi canalizare, stoparea crizei de apă potabilă în localităţile beneficiare, dezvoltarea sectorului agricol şi agroturismului, în rezultatul căruia se poate obţine venit şi, desigur, ceea ce îi priveşte direct pe beneficiarii finali (cetăţenii) – scăderea costurilor pentru consumul de apă datorită cheltuielilor mai mici suportate la întreţinere.

Amintim că valoarea proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă a localităţilor Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui” este de 2.465.693 de euro, acesta urmând a fi implementat până în anul 2020.

sursa: provincial.md


Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Irina (Saturday, 27 May 2017 02:14)

    Ar fi bine si in satul Cneazevka sa se faca ceva apa nu este pentru nimik potabilă!