/DOC/ Cheltuieli nejustificate de peste 1 MILION de lei la APA CANAL Leova. CE ALTE ÎNCĂLCĂRI A DEPISTAT INSPECȚIA FINANCIARĂ!

În perioada 01.01.2014-31.12.2016, Inspecția Financiară, structură subordonată Ministerului Finanțelor, a efectuat inspectarea activității economico-financiare a Societății pe Acțiuni APA CANAL Leova.

Asta reiese din datele unei prescripții, expediate la adresa portalului de știri www.leova.info.

Potrivit documentului, în urma verificării întreprinderii aflate în subordinea Primăriei or.Leova, au fost depistate mai multe nereguli și cheltuieli nejustificate.

Printre acestea, ca urmare a nerespectării cadrului legislativ, au fost admise cheltuieli neregulamentare în sumă de 136,1 mii lei, care au mers la achitarea unor premii angajaților societății, mai precis 101,2 mii lei, precum și achiziționarea unor cadouri acestora cu ocazia diferitor sărbători, în sumă de 30,3 mii lei.

Deasemeni, terenurile transmise în gestiune economică, cu o suprafață de 8,53 ha, în sumă de 905,8 mii lei, nu au fost REFLECTATE ÎN EVIDENȚA CONTABILĂ.

Inspectorii au mai depistat și abateri tehnice la întreprindere: necompletarea regulamentară a foilor de parcurs a autoturismelor, încălcarea operațiunilor de casă și LIPSA ÎNSCRIERILOR ÎN REGISTRUL DE CASĂ.

Potrivit documentului, ca "urmare a unor acțiuni iresponsabile a factorilor de decizie din cadrul Societății" au fost suportate cheltuieli din mijloacele împrumutului oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în sumă de 1 milion 144 mii lei, bani folosiți pentru procurarea unor bunuri "care NU SUNT UTILIZATE ÎN PROCESUL TEHNOLOGIC".

În același timp Inspecția constată că neajustarea tarifelor conform clauzelor contractelor de recreditare a lipsit întreprinderea de venituri în sumă de 2 milioane 518 mii lei.

În concluzie, Inspecția Financiară solicită recuperarea creanțelor cu termen de prescripție în sumă de 348,7 mii lei și altor cheltuieli neîntemeiate în sumă de 30,1 mii lei.

Deasemeni aceasta recomandă ajustarea tarifelor ceea ce ar duce la schimbarea prețului pentru apa livrată populației.


Write a comment

Comments: 0