Loc vacant de judecător al instanței din Cimișlia cu sediul în or.Leova. IATĂ CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNTRUNEASCĂ CANDIDAȚII!

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) caută câte un vicepreședinte pentru Judecătoriile din Criuleni și Orhei. În același timp, CSM a anunțat concurs pentru ocuparea funcțiilor libere în mai multe instanțe din țară.

CSM a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Comrat. La fel, la concurs a fost scoasă o funcție de magistrat în Judecătoria Bălți, cu sediul la Bălți, două posturi în Judecătoria Chișinău și trei la Cimișlia – câte unul pentru sediile de la Cimișlia, Basarabeasca și Leova. De asemenea, este un post vacant în instanța din Cahul, cu sediul la Cantemir. Totodată, la Judecătoria Edineț, sediile Dondușeni și Ocnița, au fost scoase la concurs două posturi. Câte o funcție afost declarată liberă la Judecătoria Căușeni cu sediul la Ștefan Vodă și la instanța din Comrat, cu sediul la Leova.

Cererile vor fi depuse în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti.

Potrivit Regulamentului, la concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, vicepreşedinte şi preşedinte al instanţei judecătoreşti, de promovare într-o instanţă judecătorească ierarhic superioară, precum şi de transfer într-o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau una inferioară, participă persoanele înscrise în Registru.

Candidaţii la funcţiile vacante de judecător, vicepreşedinte sau preşedinte al instanţei judecătoreşti, înscrişi în Registru, pot participa la concursurile anunțate de CSM doar dacă au depus în termenul stabilit de CSM cererea de participare la concurs şi întrunesc condiţiile legale pentru accederea în funcţia solicitată.

În același timp, Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești, prevede că secretariatul CSM va înregistra cererile de solicitare a candidaţilor pentru încadrare în concurs și va întocmi tabelul descrescător, reieşind din rezultatele obţinute de candidaţi la Colegiul de selecție. Procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător se va face ţinând cont de pregătirea profesională, de integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor, precum și de alte circumstanțe ce îl caracterizează pe judecător.

 

sursa: bizlaw.md


Write a comment

Comments: 0