Incubatorul de Afaceri Leova anunță prelungirea perioadei de înscriere la cursurile de contabilitate

Se anunță prelungirea completării grupei la cursurile de contabilitate de pe lăngă Incubatorul de Afaceri Leova, pînă la 22 ianuarie 2018.

 

Cursurile predate de ,,CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA“  vor începe la 27 ianuarie 2018, în zilele de odihnă, conform tematicei :

 Organizarea, obiectul şi sarcinile contabilităţii Reglementarea normativă a contabilităţii Tehnica înregistrării operaţiunilor economice în evidenţa contabilă Planul de conturi al evidenţei contabile Contabilitatea cheltuielilor efective Contabilitatea cheltuielilor de casă Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale de stat Contabilitatea decontărilor privind asigurarea obligatorie de asistenţa medicală Evidenţa mijloacelor băneşti în casierie Inventarierea casei şi contabilizarea divergenţelor constatate Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi creditorii Contabilitatea decontărilor cu titularii de avans Componenţa şi caracteristica mijloacelor fixe. Evidenţa lor operativă Evidenţa uzurii mijloacelor fixe Casarea mijloacelor fixe Componenţa şi destinaţia materialelor. Evidenţa lor operativă Evidenţa sintetică şi analitică a materialelor Componenţa şi caracteristica obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Evidenţa lor operativă Evidenţa sintetică şi analitică a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată Evidenţa operaţiunilor privind mijloacele speciale Evidenţa decontărilor privind întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare Evidenţa mijloacelor băneşti şi a veniturilor Evidenţa împrumuturilor bugetare pe termen scurt şi a mijloacelor transmise şi primite Importanţa şi clasificarea rapoartelor financiare Inventarierea patrimoniului şi contabilizarea divergenţelor constatate

REZULTATELE URMĂRITE La finele acestui curs cursanţii vor dispune de următoarele abilităţi: - însuşirea actelor normative ce reglementează contabilitatea în entităţi; - înregistrarea operaţiilor economice în conturile contabile; - perfectarea registrelor analitice şi sintetice; - întocmirea rapoartelor financiare. Cursul este destinat obţinerii cunoştinţelor de către cursanţi sub aspectul teoretic şi practic, referitoare la organizarea şi metodica contabilităţii în entităţi.

COSTUL PROGRAMULUI Costul pentru instruirea a unui grup format din 12 persoane pentru:

1. Contabilitate pentru începători – 23 600 lei pentru 80 ore academice,

2. 1C – automatizarea contabilităţii – 11 800 lei pentru 40 ore academice.

(2950 lei de persoană)

Programul poate fi personalizat și adaptat în conformitate cu nevoile organizaţiei Dumneavoastră.

 

Relații la tel: 0263-25999, 079008387


Write a comment

Comments: 0