/FOTO/ Chestiuni importante, examinate într-o ședință extraordinară a Consiliului Raional Cantemir

Consiliul Raional Cantemir (CRC) s-a întrunit, recent, într-o şedinţă extraordinară la care a examinat o serie de probleme de mare importanţă pentru activitatea cotidiană a acestei unităţi teritorial-administrative.

După cum informează site-ul cantemir.md, pe ordinea de zi a şedinţei a figurat, spre exemplu, chestiunea „Cu privire la  corelarea deciziei Consiliului Raional Cantemir nr.08/04-XXVI din 7 decembrie 2017 privind aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2018 cu Legea bugetului de stat pe anul curent nr. 289 din 15 decembrie 2017”.

Raportorul Veaceslav Cozma, șeful Direcției finanțe a Consiliului Raional Cantemir, a menționat că, în conformitate cu prevederile Legii menţionate, au fost modificate relaţiile interbugetare şi suplimentate transferurile cu destinaţie specială pentru finanţarea învăţământului pe anul 2018 cu suma de 200 de mii de lei. Aceste transferuri de la bugetul de stat către bugetul raional sunt destinate pentru cheltuieli capitale legate de finalizarea asigurării cu gaze a Gimnaziului „Vasile Pârvan” din comuna Goteşti. Proiectul de decizie pe marginea acestei chestiuni a fost aprobat de către consilieri în unanimitate.

O altă chestiune de importanță vitală din ordinea de zi, după cum avea să sublinieze președintele ședinței extraordinare a Consiliului Raional Cantemir, Ștefan Zaharia, a fost cea „Cu privire la executarea bugetului raional conform rezultatelor anului 2017”.

În nota informativă asupra acesteia se menționează că partea de venituri totale a fost executată în proporție de 99,5 la sută, iar partea de cheltuieli şi active nefinanciare – cu 89,1 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2017.

La impozite şi taxe, executarea constituie 4 mln. 463,7 mii de lei, planul precizat fiind de 3 mln. 470,4 mii de lei, ceea ce alcătuieşte 128,6 la sută.

Nu a fost îndeplinit planul la alte venituri, care includ: mijloacele atrase de instituţiile publice, donaţii voluntare, amenzi şi sancţiuni etc., precum şi la transferurile de la bugetul de stat în cadrul bugetului public naţional. La aceste capitole executarea constituie respectiv 91,3 şi, respectiv, 99 la sută.

La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi a cheltuielilor prioritare, cum sunt: datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiilor cu activele nefinanciare  ş. a.

În cadrul examinării chestiunii cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al CRC, consilierii au susținut proiectul de decizie care stipulează următoarele:  transferarea  sumei de 130 de mii de lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, inclusiv: 50 mii de lei – pentru achitarea ajutorului financiar cetățeanului Gheorghe Coroi din satul Baimaclia, pentru intervenţia chirurgicală costisitoare şi tratamentul ulterior; 10 mii de lei – pentru achitarea  ajutorului financiar cetățeanului Ion Andrei Rotaru din satul Hănăseni,  participant  la  luptele pentru independenţa Republicii Moldova, care a suportat cheltuieli în urma intervenţiei chirurgicale; 5 mii de lei – pentru achitarea ajutorului financiar  cetățeanului Constantin Doina din localitatea Cania, participant la luptele pentru independenţa Republicii Moldova, care a suportat cheltuieli în urma intervenţiei chirurgicale; 5 mii de lei – pentru achitarea ajutorului financiar cetățeanului Vasile Ion Chiriac din satul Acui, comuna Baimaclia, participant la luptele pentru independenţa ţării, care a suportat cheltuieli în urma intervenţiei chirurgicale; 30 de  mii de lei – pentru achitarea ajutorului financiar conform demersului şi listei prezentate de „Uniunea Naţională a Veteranilor Războiului pentru Independenţă din raionul Cantemir”; 30 de mii de lei – pentru achitarea ajutorului financiar  conform demersului şi listei prezentate de „Asociaţia Veteranilor Războiului din Afganistan”.

Consilierii au examinat și aprobat Acordul de cooperare dintre Consiliul Raional Cantemir și Consiliul Județean Ialomița, România, prezentat de președintele raionului, Andrei Ciobanu, care prevede colaborarea pe multiple planuri, inclusiv: în domeniul administrației publice locale, în economie, în cooperarea transfrontalieră și în protecția mediului ambiant, în educaţie, cultură, turism și sport, în dezvoltarea politicii de tineret, a sănătății, asistenței sociale ș. a.

La şedinţă au fost discutate şi alte chestiuni incluse în ordinea de zi, pe marginea lor fiind adoptate decizii corespunzătoare.

Ion CIUMEICĂ

sursa: gazetadesud.md


Write a comment

Comments: 0