În or.Leova a fost lansat un proiect de sporire a transparenței administrației publice locale

La 4 mai 2018 în Sala de Ședințe a Primăriei Leova a avut loc în lansărea Proiectului „ Sporirea

transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor

participative„ la Leova .

Printre, peste 30 de aplicanții și 10 câștigătorii a astfel de proiect a fost și „Asociația Obștească a

Băștinașilor din Leova„ (poza Harta)

Tot aici, a fost ales și Grupului Cetățenilor Activi din orașul Leova în număr de 15 persoane, care prin

Coordonatorul ales de acest grup, Boris Patrașcu a semnat un Memorandum de Colaborare cu Primăria

orașului Leova în persoana domnului Primar Vitalie Gargaun.

Conform acestui memorandum, părțile angajate în acest proces vor promova un dialog constructiv orientat

spre perfecționarea activității APL în domeniul transparenței și accesul la informație, precum și activizarea

participării cetățenilor în procesul decisional, cea ce este și scopul proiectului în cauză .


Write a comment

Comments: 0